Mormonum Evren Murat Çakır Niyazioğlu

“Mormonum” İsa Mesih’in Son Zaman Azizleri’nin Bir İfade Biçimi

Mormonum terimi, dünya genelinde yaygın olarak bilinen “Mormon Kilisesi” veya resmi adıyla İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi (LDS Kilisesi) üyeleri tarafından sıklıkla kullanılan bir ifadedir. Bu terim, kilisenin öğretilerine, inançlarına ve dini kültürüne atıfta bulunur. İşte Mormonum kelimesi etrafında dönen önemli bazı konular:

 1. Kilise ve İnançlar:
  • Mormonum kelimesi, LDS Kilisesi üyelerinin inançlarını ve kilisenin temel öğretilerini ifade eder. Bu kilise, Joseph Smith tarafından 19. yüzyılın başlarında kurulmuştur.
 2. Kutsal Metinler:
  • Mormon Kitabı, LDS Kilisesi’nin kutsal metni olarak kabul edilir ve Mormonum kelimesi, bu kitaptan türetilmiştir. Kilisenin diğer kutsal yazıları arasında “İncil” ve “Öğretiler ve Antlaşmalar” bulunur.
 3. Misyonerlik ve Yayılma:
  • LDS Kilisesi üyeleri, genellikle misyonerlik faaliyetleri yürüterek inançlarını yaymaya teşvik edilirler. Genç yetişkinler genellikle misyoner olarak belirli bir bölgeye gönderilir ve inançlarını paylaşarak toplumlarına hizmet ederler.
 4. Topluluk Bağları:
  • Mormonum terimi, bir topluluk bağlamında da kullanılabilir. Kilisenin üyeleri arasında güçlü bir dayanışma ve yardımlaşma kültürü bulunur.
 5. Dini Eğitim:
  • LDS Kilisesi, üyelerine dini eğitim imkanları sunar. Bu, kilise toplantıları, Pazar Okulu sınıfları, genel konferanslar ve diğer öğretim programlarını içerir.
 6. Ahlaki Değerler ve Davranış:
  • Mormonum terimi aynı zamanda LDS Kilisesi üyelerinin ahlaki değerlerini ve etik davranışlarını ifade eder. Kilise, ahlaki doğruluk, dürüstlük ve aile değerleri gibi prensiplere vurgu yapar.

Mormonum kelimesi, LDS Kilisesi’nin zengin dini mirasını yansıtan bir ifade olarak öne çıkar. Bu terim, kilisenin inançlarını benimseyen ve bu değerlere bağlı kalan bir topluluğun üyelerini tanımlar.

Mormon Kilisesi İbadet

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, yaygın olarak “Mormon Kilisesi” olarak bilinir. Kilisenin ibadet uygulamaları, diğer Hristiyan mezheplerine benzer bir temel üzerine inşa edilmiştir, ancak bazı özgün uygulamaları ve törenleri de içerir. İşte Mormon Kilisesi’nin ibadetle ilgili temel unsurlar:

 1. Pazar Günü Toplantıları:
  • Mormonlar, her Pazar günü kilise toplantılarına katılır. Bu toplantılar, genellikle üç bölümden oluşur: Sacrament Meeting (Kutsal Kadeh Toplantısı), Sunday School (Pazar Okulu) ve Relief Society/Priesthood Meeting (Kadınlar ve Erkekler için Ayrı Toplantılar).
  • Sacrament Meeting, kilise üyelerinin dua, müzik ve konuşmalarla bir araya geldiği ana ibadet toplantısıdır.
 2. Kutsal Kadeh Töreni (Sacrament Meeting):
  • Bu toplantıda, kilise üyeleri, İsa Mesih’in anısına ve kendi günahları için kefaret amacıyla ekmek ve su tüketirler. Bu tören, diğer Hristiyan mezheplerindeki “Haçın Kutsanması” veya “Kutsal Kadeh Töreni”ne benzer.
 3. Pazar Okulu (Sunday School):
  • Kilise üyeleri, Pazar Okulu’nda yaş gruplarına göre ayrılan sınıflarda dini eğitim alırlar. Bu sınıflarda, İncil, Mormon Kitabı ve diğer kutsal yazılar üzerine derinlemesine konuşmalar yapılır.
 4. Genel Konferanslar:
  • LDS Kilisesi, yılda iki kez genel konferanslar düzenler. Bu konferanslarda kilise liderleri, üyelere hitap eder, dini öğütler verir ve kilisenin genel durumu hakkında bilgi paylaşır.
 5. Aile Törenleri:
  • Mormonlar, aile birliğini önemserler ve kilise, aileleri bir arada tutacak törenlere vurgu yapar. Bu, ailelerin kendi evlerinde dua etmeleri, aile gece etkinlikleri düzenlemeleri ve birbirlerine destek olmalarını içerir.
 6. Hristiyan Törenleri:
  • Mormon Kilisesi, Hristiyan törenlerini uygular, ancak bazı özgün ritüeller de içerir. Örneğin, tapınak törenleri, aile tarihçesi çalışmaları ve misyonerlik faaliyetleri, kilisenin özel uygulamalarından bazılarıdır.

Mormon Kilisesi, ibadet pratiğiyle birlikte, ahlaki değerlere vurgu yapar, aile birliğini teşvik eder ve kilise üyelerini topluluk içinde birbirlerine hizmet etmeye teşvik eder.

 

You May Also Like

About the Author: anda

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir