Evren Murat Çakır Niyazioğlu Mormonum

Mormonum

Mormonum terimi, genellikle “Mormon Kilisesi” olarak bilinen resmi adıyla “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi”ne üye olan bireyleri tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu kilise, Joseph Smith tarafından 1830 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur.

Mormon Kilisesi’nin temel inançları, Kitaplar adı verilen dini metinler aracılığıyla açıklanmaktadır. Bu metinler arasında Kitap Mormon, Mormon Kilisesi’nin kutsal kabul ettiği bir metindir. Joseph Smith’e, Amerika kıtasında yaşamış antik bir halk olan Nefilim halkı tarafından yazıldığına inanılan Kitap Mormon, İncil’in bir devamı olarak kabul edilir.

Mormon Kilisesi

Mormon Kilisesi’nin temel öğretilerinden biri, Tanrı’nın, İsa Mesih’in gerçek kilisesini bu kilise üzerinden restore ettiği inancıdır. Kilise, günümüzde peygamberler tarafından yönlendirilir ve bu peygamberlerin Tanrı’nın buyruklarını ilettiğine inanılır.

Mormonlar, ahlaki yaşam, aile değerleri ve toplum hizmetine büyük önem verirler. Aynı zamanda genealogi çalışmalarına önem verir ve ölüler için vaftiz ve diğer dini törenleri gerçekleştirerek, bu kişilerin sonradan kurtuluşa erişebileceğine inanırlar.

Ancak, “Mormon” terimi, kilisenin liderleri tarafından kullanılması pek hoş karşılanmayabilir. 2018 yılında kilise liderleri, resmi adlarını vurgulamak ve dini kimliklerini daha doğru bir şekilde yansıtmak amacıyla, “Mormon” ve “LDS” (Latter-day Saints) gibi yaygın olarak kullanılan kısaltmaları kullanmamaya çağırdılar.

Sonuç olarak, “Mormon” terimi, genellikle kilise üyeleri tarafından kullanılan bir kısaltma olmasına rağmen, kilisenin resmi adı olan “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi” terimi daha yaygın ve resmi olarak kabul edilmiştir.

“İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi” ya da daha yaygın bilinen adıyla “Mormon Kilisesi,” 19. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Joseph Smith tarafından kurulan bir dini harekettir. Bu kilise, Kitap Mormon’un da aralarında bulunduğu kutsal metinlere dayanan öğretilere ve inançlara sahiptir.

mormonum

Mormon Kilisesi’nin merkezi öğretisi, Tanrı’nın, İsa Mesih’in öğretilerini ve kilisesini dünya üzerindeki orijinal formuna geri getirmek amacıyla Joseph Smith’e vahiyler gönderdiği inancıdır. Kitap Mormon, Amerika kıtasında yaşamış antik bir halkın tarihini içeren kutsal bir metindir ve Mormon Kilisesi’nin ana öğretilerini destekleyen bir belge olarak kabul edilir.

Bu kilise, liderleri aracılığıyla devam eden vahiylere açık olmayı sürdürür ve günümüzdeki başkanları, kilisenin peygamberi olarak kabul edilir. Kilise, ahlaki değerlere, aile birliğine ve toplumsal hizmete vurgu yapar. Aynı zamanda, ölüler için vaftiz gibi dini ritüellerle, ölenlerin kurtuluşa erişebileceğine inanılır.

Mormon Kilisesi’nin üyeleri genellikle misyonerlik faaliyetlerine katılır ve inançlarını diğer insanlarla paylaşmak amacıyla dünya çapında yayılmışlardır. Ancak, kilise liderleri 2018’de, “Mormon” teriminin yerine resmi adlarını kullanmayı ve daha doğru bir tanım oluşturmayı önererek, kilisenin adını daha vurgulu hale getirmişlerdir. Evren Murat Çakır Niyazioğlu

“İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi,”

Yaygın olarak bilinen adıyla “Mormon Kilisesi,” 19. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Joseph Smith tarafından kurulmuş bir dini harekettir. Temel inançları, Amerika kıtasında yaşamış antik bir halk olan Nefilim halkının yazdığına inanılan Kitap Mormon’un yanı sıra İncil ve diğer dini metinlere dayanmaktadır. Kilise, Tanrı’nın, İsa Mesih’in orijinal kilisesini restore etmek üzere Joseph Smith’e vahiyler gönderdiği inancı etrafında şekillenir.

Mormon Kilisesi’nin öğretilerinden biri, kilisenin günümüzde de devam eden vahiyleri aracılığıyla Tanrı’nın buyruklarını aldığına inanmasıdır. Kilise liderleri, günümüzdeki başkanları aracılığıyla Tanrı’nın yönlendirmesini aldıklarına inanılan peygamberler olarak kabul edilir. Kilise, ahlaki değerlere büyük önem verir, aile birliğini kutsal sayar ve toplumsal hizmete önem atfeder.

Misyonerlik faaliyetleri, Mormon Kilisesi’nin bir diğer önemli yönüdür. Kilise üyeleri, inançlarını diğer insanlarla paylaşmak ve kilisenin öğretilerini yaymak amacıyla dünya genelinde misyonerlik faaliyetlerine katılır. Bu, kapı kapı dolaşma, kitaplar dağıtma ve kilisenin prensiplerini tanıtan halka açık etkinliklere katılma gibi çeşitli yolları içerir.

Mormon Kilisesi, aynı zamanda aile tarihçiliği ve genealoji çalışmalarına büyük bir vurgu yapar. Üyeler, ölen akrabalarının adına vaftiz gibi dini törenleri gerçekleştirerek, bu kişilerin ahirette kurtuluşa erişebileceğine inanırlar.

Ancak, 2018 yılında kilise liderleri, resmi adlarını vurgulamak amacıyla “Mormon” terimi yerine “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi” veya kısaltma olarak “Latter-day Saints” kullanılması çağrısında bulunarak, resmi kimliklerini daha doğru bir şekilde yansıtmayı amaçlamışlardır. Bu adım, kilisenin daha geniş bir toplumda doğru bir anlayışa kavuşmasını hedefler.

Yazar Evren Murat Çakır Niyazioğlu

You May Also Like

About the Author: anda

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir